મુક્તપંચિકા તથા કવિતા Gujarat and Gujarati

Dear Gujarati Mitro! I am glad to present this blog in Gujarati language. Gujarat is progressing rapidly and the Gujarati people are scaling new heights in every field across the world. The Gujarati people who have settled abroad remain in touch with Gujarat. They, indeed, love their mother tongue, Gujarati very much. Let all of us strive hard to help the Gujarati language achieve distinction on the NET.

31 October, 2006

મુક્તપંચિકા:31/10/06

મુક્તપંચિકા:31/10/06

ચકડોળની

ટોચે પહોંચી,

સહેલાણી વિચારે:

લોક બિચારાં

કેટલે નીચે!

14 August, 2006

મુક્તપંચિકા 15/08/2006

. મુક્તપંચિકા
(15/08/2006)


જલસભર
નભવાદળી
લથબથ થઈને
જગ કરંતી
તરબતર.

..........

ફૂલ પાંદડી
સમ અધર
પર, સ્મિત મધુર
ધારી,મોહતું
આ નવશિશુ.

.......

અર્ધા નભમાં
અર્ધું વાદળ
અર્ધી અર્ધી બરખા!
અર્ધ ભીગેલું
તપ્ત બદન!
................

14 July, 2006

મુક્તપંચિકા: 14/07/06

.

મુક્તપંચિકાજંગી જંગલ

કોંક્રીટના આ

શહેરમાં, સહસા

આજે નમણું

તરણું કોળ્યું!

......

ધગતે હૈયે


અતીત જાગે!


યાદો પીગળે આંખે,


આંસુ થઈને


ગાલે સરકે!

......


*** હરીશ દવે.

21 June, 2006

મુક્તપંચિકાસપ્તપદીના

પાવન મંત્રે

પગલાં પાડે ધીમા!

કોડ ભરેલી

નવયૌવના!

12 June, 2006

A pitiable sight

.

Muktapanchika now in Gujarati script!!


મુક્તપંચિકા

આજે સોમવાર, 12 જૂન, 2006. આજે ગુજરાતમાં શાળાઓનાં નવા સત્રનો આરંભ.
બાળકો ખભે બોજો લટકાવી સ્કૂલે ઉપડશે!! કૂમળી વયે કેવો અસહ્ય ભાર આ શિક્ષણ-પદ્ધતિનો!

આધુનિકતાની દોડમાં, મોડર્ન એજ્યુકેશન પદ્ધતિના પાપે આપણે બાળકની શી દશા કરી છે, તેનો કરુણ ચિતાર
નીચેની મુક્તપંચિકામાં વ્યક્ત કરું છું.

આમાં હાસ્ય નથી, રમૂજ નથી. કરુણતા છે, નરી કરુણતા!


***

ચશ્મિત આંખે,
ઝૂકેલ ખંધે
બેગ ટિફિન લઈ,
દેહ દોદળો
ઉપડ્યો સ્કૂલે.

*****
... હરીશ દવે ...

.

01 June, 2006

Welcoming Monsoon with Mukta-Panchika

It's raining!!! Let us welcome rains with Mukta-Panchika!
.

30 May, 2006

Mukta-Panchika: Poetry-form to enjoy!

.
Friends! Thank you for your warm response to a different form of short-poetry in Gujarati language.
..

17 May, 2006

In loving memory of Gujarati Poet: Ramesh Parekh

.

We all shall forever remember the distinguished poet of Gujarat!

With a very heavy heart, we bid him farewell!


.

Gujarati Poetry: Tribute to Ramesh Parekh

.

How fortunate I am that I get this opportunity to write Mukta-Panchika in the loving memory of late Ramesh Parekh, and that too, using his own words!

Gujarat will always remember you!

Mukta-Panchika for Ramrsh Parekh


.

Tribute to an eminent poet of Gujarat : Ramesh Parekh

.


Ramesh Parekh is no more! We lost a distiguished poet of Gujarati language. He will live forever in the hearts of the people of Gujarat and the well-wishers of Gujarati language all over the world. May his soul rest in peace!
..